Екип

За децата се грижи високо квалифициран персонал. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование.Педагогическият персонал е 17.5 бр.по щат.  Всички педагози са с висше образование. 10 от педагозите притежават професионално-квалификационни степени над висшето образование. Имаме психолог на  щат в Детската градин.Усилията на ръководството са насочени къмповишаване квалификациятана педагогическия екип.

От 2020г. директор на Детска градина № 13 „Калинка“ е Милка Георгиева Медарова

 

Педагогически екип:

Гл. Учител -Поля Василева

психолог-Даниела Манчева

Старши учители :Антоанета Чобанова, Катя Мутафова , Даниела Михайлова,Невена Вескова , Ивелина Стефанова , Иванка Григорова

Учители : Веселина Христова , Мариана Митева  ,Деница Костова ,Веселка Вельова ,Анелия Велизарова, Татяна Владимирова,Силвия Ганчева

Учител по музика –  Емилия Белелиева

Ресурсен учител от Ресурсен център – Петя Атанасова

Медицински екип

Градински мед.сестри- Горица Калпачка.Петя Тодорова.Мария Иванова

Яслени Мед.сестра – Гинка Павлова,Красимира Костова,Яничка Димитроа,Елисавета Величкова,Снежинка Динкова.Милена Стоянова,Снежана Тотева,Павлина Кунова