Екип

За децата се грижи високо квалифициран персонал. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование.Педагогическият персонал е 17.5 бр.по щат. 15 от педагозите са с висше образование.Трима  от учителките са студентки. 10 от педагозите притежават професионално-квалификационни степени над висшето образование. Имаме педагог, който отговаря ва възпитателната работа в детската ясла а от тази учебна година имаме психолог на пълен щат.Усилията на ръководството са насочени към подмладяване на педагогическия екип.

Директор на Детска градина № 13 „Калинка“ е Весела Асенова Стефанова.

Педагогически екип:

Милка Медарова – педагог

Поля Василева – Гл. Учител

Даниела Манчева – психолог

Старши учители :Антоанета Чобанова, Петя Димова, Невена Вескова , Ивелина Стефанова , Иванка Григорова

Учители : Веселина Христова , Мариана Митева ,Катя Мутафова ,Даниела Михайлова ,Деница Костова ,Веселка Вельова ,Анелия Велизарова, Татяна Владимирова

Учител по музика –  Емилия Белелиева

Ресурсен учител от Ресурсен център – Петя Атанасова

Медицински екип