Начало

"Отглеждането на децата е знак за надежда. То показва, че хората имат надежда и вярват в ценностите,които предават на следващото поколение. "

ДГ 13 ”Калинка”  е основано през 1974г. Състои се от детска градина и детска ясла. В него се отглеждат и възпитават деца от 1 г. до постъпването им в първи клас.

Детската градина има 7 групи. Разполага с музикална зала,оборудвана със съвременна аудио-визуална техника, просторен физкултурен салон с необходимите спортни уреди, добре поддържан и озеленен двор.Интериорът в групите е обновен и съвременен, благодарение на сътрудничеството с родителите.Обособени са кътове по интереси , в които децата прилагат самостоятелно усвоените знания и играят.
Детската ясла има 4 групи.
За възпитанието и отглеждането на децата се грижат висококвалифицирани специалисти: Един директор, 14 учителки ,11 медицински сестри и 20 помощен персонал.

ЦЕЛИ НА

• Съобразяване с личността на детето

• Развитие на индивидуалността

• Свободно изразяване на мнение и чувства  и вяра в себе си

ВЪЗПИТАНИЕ:

• Желание за работа в екип,взаимодействие

• Създаване на уютна и спокойна атмосфера

• Осигуряване на равни възможности за всяко дете

ЦЕННОСТИ:

• Уважение към околните

• Уважение към себе си

• Доверие и справедливост

• Търпение, чeстност и  самоконтрол